תפריט ראשי 

 

1. משפחת האדם

2. כינויי גוף

3. מילים הקשורות בזמן

4. שימוש במילה "עם"

5. שימוש במילה "אם"

6. שימוש ב-"אם" או "עם"

7. מילים הקשורות במים

8. מילים הקשורות בצומח

9. מילים דומות (קרה, קרע, קרא)

10. "אל" או "על"

11. הפכים

12. מילים נרדפות

13. תשבצי מילים נרדפות

14. סיכום-מילים נרדפות